به روز رساني ماشين گلدوزي

اطلاعات مربوط به MB-4

در اين نسخه، سرعت انتقال اطلاعات USB افزايش يافته است و دیگر پیشرفت های جزئی انجام شده.

توجه: جهت راهنمايي براي استفاده از فايل دانلودي و بروز رساني صحيح ماشين گلدوزي خود، با شماره 09127721356 بگيريد.

 


 

اطلاعات مربوط به MC15000

در اين نسخه، ارتقاء و تغييرات انجام شده.

توجه: جهت راهنمايي براي استفاده از فايل دانلودي و بروز رساني صحيح ماشين گلدوزي خود، با شماره 09127721356 بگيريد.

 


 

اطلاعات مربوط به MC12000

در اين نسخه، سازگاري با كارگاه مهم (RE18) انجام شده.

توجه: جهت راهنمايي براي استفاده از فايل دانلودي و بروز رساني صحيح ماشين گلدوزي خود، با شماره 09127721356 بگيريد.

 


 

اطلاعات مربوط به سري MC11000

در اين نسخه، سازگاري با نخ پلي استر انجام شده.

توجه: جهت راهنمايي براي استفاده از فايل دانلودي و بروز رساني صحيح ماشين گلدوزي خود، با شماره 09127721356 بگيريد.

 


 

اطلاعات مربوط به MC350E

در اين نسخه، قابلیت اتصال به CD-ROM از طریق کابل USB و افزایش حداکثر سرعت تا 750 SPM انجام شده.

توجه: جهت راهنمايي براي استفاده از فايل دانلودي و بروز رساني صحيح ماشين گلدوزي خود، با شماره 09127721356 بگيريد.

 


 

اطلاعات مربوط به MC300E

در اين نسخه، بهبود مسائل جزئي نسبت به نسخه 1.1 انجام شده.

توجه: جهت راهنمايي براي استفاده از فايل دانلودي و بروز رساني صحيح ماشين گلدوزي خود، با شماره 09127721356 بگيريد.

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه اینترنتی مرکز نامو محفوظ است. @ 2018