به روز رساني نرم‌افزار گلدوزي

اطلاعات مربوط به نرم افزار Digitizer

در اين نسخه، سازگاري با MC12000 نسخه 1.2 انجام شده.

در اين نسخه، حل مسائل جزئی از نسخه های قبلی انجام شده.

در اين نسخه، سازگاری با ویندوز 7 و دیگر پیشرفت های جزئی برای نسخه 2.0 انجام شده.

در اين نسخه، حل مسائل مختلف در نسخه 2.0 انجام شده.

در اين نسخه، ویژگی های جدید از جمله زبان چینی سنتی و تایلندی و شناسايي ماشين گلدوزي MC200E انجام شده.

 


 

اطلاعات مربوط به نرم افزار Customizer

در اين نسخه، سازگاري با ويندوز 7 / 64 بيتي و دیگر پیشرفت های جزئی انجام شده.

در اين نسخه، ارتقاء Customizer 10000 Plus به Customizer 11000 انجام شده.

 


 

اطلاعات مربوط به نرم افزار Horizon Link Suite

در اين نسخه، سازگاری MC15000 نسخه 2.0 و پیشرفت های دیگر انجام شده.

 


 

اطلاعات مربوط به نرم افزار Horizon Link

در اين نسخه، سازگاری MC12000 نسخه 1.20 انجام شده.

پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد فروشگاه اینترنتی مرکز نامو محفوظ است. @ 2018